Đăng nhập


Quên mật khẩu?
icon zingserver
  • Đăng nhập
  • Chọn gói dịch vụ
  • Nạp tiền và thanh toán
  • Sử dụng dịch vụ Cloud VPS
Bạn cần giúp đỡ? Liên hệ phòng CSKH:

Cloud VPS Việt Nam

VPS Việt Nam có IPv4 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 100 Mbps 115.000 ₫
2 GB 1 vCPU 30 GB 150 Mbps 175.000 ₫
2 GB 2 vCPU 30 GB 150 Mbps 225.000 ₫
4 GB 2 vCPU 30 GB 350 Mbps 335.000 ₫
4 GB 4 vCPU 30 GB 350 Mbps 375.000 ₫
8 GB 4 vCPU 60 GB 600 Mbps 595.000 ₫
8 GB 8 vCPU 90 GB 600 Mbps 705.000 ₫
16 GB 8 vCPU 90 GB 800 Mbps 1.075.000 ₫
32 GB 16 vCPU 240 GB 1000 Mbps 1.855.000 ₫

Cloud VPS US (Mỹ)

VPS US (Mỹ) có IPv4 tại nhiều bang: New York, Texas, Washington,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 100 Mbps 115.000 ₫
2 GB 1 vCPU 30 GB 150 Mbps 155.000 ₫
2 GB 2 vCPU 30 GB 150 Mbps 175.000 ₫
4 GB 2 vCPU 30 GB 350 Mbps 315.000 ₫
4 GB 4 vCPU 30 GB 350 Mbps 365.000 ₫
8 GB 4 vCPU 60 GB 600 Mbps 575.000 ₫
8 GB 8 vCPU 90 GB 600 Mbps 685.000 ₫
16 GB 8 vCPU 90 GB 800 Mbps 915.000 ₫
32 GB 16 vCPU 240 GB 1000 Mbps 1.500.000 ₫

Cloud VPS Singapore

VPS Singapore có IPv4 tại thủ đô Singapore, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 100 Mbps 149.000 ₫
2 GB 1 vCPU 30 GB 150 Mbps 189.000 ₫
2 GB 2 vCPU 30 GB 150 Mbps 225.000 ₫
4 GB 2 vCPU 50 GB 350 Mbps 363.000 ₫
4 GB 4 vCPU 50 GB 350 Mbps 398.000 ₫
8 GB 4 vCPU 90 GB 600 Mbps 690.000 ₫
8 GB 8 vCPU 90 GB 600 Mbps 777.000 ₫
16 GB 8 vCPU 90 GB 800 Mbps 1.375.000 ₫
32 GB 12 vCPU 240 GB 1000 Mbps 2.500.000 ₫

Cloud VPS Canada

VPS Canada có IPv4 tại Canada, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 149.000 ₫
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 189.000 ₫
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 229.000 ₫
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 319.000 ₫
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 363.000 ₫
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 579.000 ₫
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 685.000 ₫
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 915.000 ₫
32 GB 16 vCPU 240 GB 1000 Mbps 1.500.000 ₫

Cloud VPS Australia

VPS Australia có IPv4 tại Australia, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 149.000 ₫
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 189.000 ₫
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 229.000 ₫
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 319.000 ₫
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 363.000 ₫
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 579.000 ₫
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 685.000 ₫
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 915.000 ₫
32 GB 12 vCPU 240 GB 1000 Mbps 2.500.000 ₫

Cloud VPS Anh

VPS Anh có IPv4 tại Anh full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 149.000 ₫
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 189.000 ₫
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 229.000 ₫
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 319.000 ₫
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 363.000 ₫
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 579.000 ₫
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 685.000 ₫
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 915.000 ₫
32 GB 16 vCPU 240 GB 1000 Mbps 1.500.000 ₫

Cloud VPS Pháp

VPS Pháp có IPv4 tại Pháp full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 149.000 ₫
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 189.000 ₫
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 229.000 ₫
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 319.000 ₫
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 363.000 ₫
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 579.000 ₫
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 685.000 ₫
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 915.000 ₫
32 GB 16 vCPU 240 GB 1000 Mbps 1.500.000 ₫

Cloud VPS Đức

VPS Đức có IPv4 tại Đức full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 149.000 ₫
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 189.000 ₫
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 229.000 ₫
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 319.000 ₫
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 363.000 ₫
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 579.000 ₫
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 685.000 ₫
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 915.000 ₫
32 GB 16 vCPU 240 GB 1000 Mbps 1.500.000 ₫

Cloud VPS Hà Lan

VPS Hà Lan có IPv4 tại Hà Lan full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 149.000 ₫
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 189.000 ₫
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 229.000 ₫
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 319.000 ₫
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 363.000 ₫
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 579.000 ₫
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 685.000 ₫
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 915.000 ₫
32 GB 16 vCPU 240 GB 1000 Mbps 1.500.000 ₫

Cloud VPS Ba Lan

VPS Ba Lan có IPv4 tại Warsaw full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 25 GB 100 Mbps 239.000 ₫
2 GB 1 vCPU 50 GB 100 Mbps 477.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 100 Mbps 716.000 ₫
4 GB 2 vCPU 100 GB 100 Mbps 954.000 ₫
8 GB 4 vCPU 180 GB 100 Mbps 1.908.000 ₫
12 GB 4 vCPU 260 GB 100 Mbps 2.862.000 ₫
16 GB 8 vCPU 350 GB 100 Mbps 3.816.000 ₫
24 GB 12 vCPU 500 GB 100 Mbps 5.724.000 ₫

Cloud VPS Thụy Điển

VPS Thụy Điển có IPv4 tại Stockholm full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 25 GB 100 Mbps 239.000 ₫
2 GB 1 vCPU 50 GB 100 Mbps 477.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 100 Mbps 716.000 ₫
4 GB 2 vCPU 100 GB 100 Mbps 954.000 ₫
8 GB 4 vCPU 180 GB 100 Mbps 1.908.000 ₫
12 GB 4 vCPU 260 GB 100 Mbps 2.862.000 ₫
16 GB 8 vCPU 350 GB 100 Mbps 3.816.000 ₫
24 GB 12 vCPU 500 GB 100 Mbps 5.724.000 ₫

Cloud VPS Tây Ban Nha

VPS Tây Ban Nha có IPv4 tại Madrid full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 25 GB 100 Mbps 239.000 ₫
2 GB 1 vCPU 50 GB 100 Mbps 477.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 100 Mbps 716.000 ₫
4 GB 2 vCPU 100 GB 100 Mbps 954.000 ₫
8 GB 4 vCPU 180 GB 100 Mbps 1.908.000 ₫
12 GB 4 vCPU 260 GB 100 Mbps 2.862.000 ₫
16 GB 8 vCPU 350 GB 100 Mbps 3.816.000 ₫
24 GB 12 vCPU 500 GB 100 Mbps 5.724.000 ₫

Cloud VPS HongKong

VPS HongKong có IPv4 tại HongKong, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 195.000 ₫
2 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 295.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 30 Mbps 335.000 ₫
4 GB 2 vCPU 80 GB 30 Mbps 395.000 ₫

Cloud VPS Nhật Bản

VPS Nhật Bản có IPv4 tại Tokyo, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 195.000 ₫
2 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 295.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 30 Mbps 335.000 ₫
4 GB 2 vCPU 80 GB 30 Mbps 395.000 ₫

Cloud VPS Philippines

VPS Philippines có IPv4 tại thủ đô Manila, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 195.000 ₫
2 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 295.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 30 Mbps 335.000 ₫
4 GB 2 vCPU 80 GB 30 Mbps 395.000 ₫

Cloud VPS Indonesia

VPS Indonesia có IPv4 tại Indonesia, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 195.000 ₫
2 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 295.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 30 Mbps 335.000 ₫
4 GB 2 vCPU 80 GB 30 Mbps 395.000 ₫

Cloud VPS Thái Lan

VPS Thái Lan có IPv4 tại Thái Lan, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 195.000 ₫
2 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 295.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 30 Mbps 335.000 ₫
4 GB 2 vCPU 80 GB 30 Mbps 395.000 ₫

Cloud VPS Hàn Quốc

VPS Hàn Quốc có IPv4 tại Hàn Quốc, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 195.000 ₫
2 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 295.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 30 Mbps 335.000 ₫
4 GB 2 vCPU 80 GB 30 Mbps 395.000 ₫

Cloud VPS Đài Loan

VPS Đài Loan có IPv4 tại Đài Loan full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 195.000 ₫
2 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 295.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 30 Mbps 335.000 ₫
4 GB 2 vCPU 80 GB 30 Mbps 395.000 ₫

Cloud VPS Nigeria

VPS Nigeria có IPv4 tại Nigeria full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng

Cloud VPS Ấn Độ

VPS Ấn Độ có IPv4 tại Ấn Độ full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 195.000 ₫
2 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 295.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 30 Mbps 335.000 ₫
4 GB 2 vCPU 80 GB 30 Mbps 395.000 ₫

Cloud VPS Brazil

VPS Brazil có IPv4 tại Brazil full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 195.000 ₫
2 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 295.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 30 Mbps 335.000 ₫
4 GB 2 vCPU 80 GB 30 Mbps 395.000 ₫

Cloud VPS Dubai UAE

VPS Dubai UAE có IPv4 tại Dubai full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 195.000 ₫
2 GB 1 vCPU 40 GB 30 Mbps 295.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 30 Mbps 335.000 ₫
4 GB 2 vCPU 80 GB 30 Mbps 395.000 ₫

Cloud VPS Israel

VPS Israel có IPv4 tại Tel Aviv full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 25 GB 100 Mbps 239.000 ₫
2 GB 1 vCPU 50 GB 100 Mbps 477.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 100 Mbps 716.000 ₫
4 GB 2 vCPU 100 GB 100 Mbps 954.000 ₫
8 GB 4 vCPU 180 GB 100 Mbps 1.908.000 ₫
12 GB 4 vCPU 260 GB 100 Mbps 2.862.000 ₫
16 GB 8 vCPU 350 GB 100 Mbps 3.816.000 ₫
24 GB 12 vCPU 500 GB 100 Mbps 5.724.000 ₫

Cloud VPS Chile

VPS Chile có IPv4 tại Santiago full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 25 GB 100 Mbps 239.000 ₫
2 GB 1 vCPU 50 GB 100 Mbps 477.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 100 Mbps 716.000 ₫
4 GB 2 vCPU 100 GB 100 Mbps 954.000 ₫
8 GB 4 vCPU 180 GB 100 Mbps 1.908.000 ₫
12 GB 4 vCPU 260 GB 100 Mbps 2.862.000 ₫
16 GB 8 vCPU 350 GB 100 Mbps 3.816.000 ₫
24 GB 12 vCPU 500 GB 100 Mbps 5.724.000 ₫

Cloud VPS Mexico

VPS Mexico có IPv4 tại Mexico City full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 25 GB 100 Mbps 239.000 ₫
2 GB 1 vCPU 50 GB 100 Mbps 477.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 100 Mbps 716.000 ₫
4 GB 2 vCPU 100 GB 100 Mbps 954.000 ₫
8 GB 4 vCPU 180 GB 100 Mbps 1.908.000 ₫
12 GB 4 vCPU 260 GB 100 Mbps 2.862.000 ₫
16 GB 8 vCPU 350 GB 100 Mbps 3.816.000 ₫
24 GB 12 vCPU 500 GB 100 Mbps 5.724.000 ₫

Cloud VPS Nam Phi

VPS Nam Phi có IPv4 tại Johannesburg full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 25 GB 100 Mbps 239.000 ₫
2 GB 1 vCPU 50 GB 100 Mbps 477.000 ₫
2 GB 2 vCPU 60 GB 100 Mbps 716.000 ₫
4 GB 2 vCPU 100 GB 100 Mbps 954.000 ₫
8 GB 4 vCPU 180 GB 100 Mbps 1.908.000 ₫
12 GB 4 vCPU 260 GB 100 Mbps 2.862.000 ₫
16 GB 8 vCPU 350 GB 100 Mbps 3.816.000 ₫
24 GB 12 vCPU 500 GB 100 Mbps 5.724.000 ₫

vn flag Cloud VPS Việt Nam

VPS Việt Nam có IPv4 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
115.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
150 Mbps
Windows/Linux
175.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
150 Mbps
Windows/Linux
225.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
350 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
350 Mbps
Windows/Linux
375.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
600 Mbps
Windows/Linux
595.000 ₫
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
600 Mbps
Windows/Linux
705.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
800 Mbps
Windows/Linux
1.075.000 ₫
32 GB RAM
16 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1.855.000 ₫

us flag Cloud VPS US (Mỹ)

VPS US (Mỹ) có IPv4 tại nhiều bang: New York, Texas, Washington,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
115.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
150 Mbps
Windows/Linux
155.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
150 Mbps
Windows/Linux
175.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
350 Mbps
Windows/Linux
315.000 ₫
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
350 Mbps
Windows/Linux
365.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
600 Mbps
Windows/Linux
575.000 ₫
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
600 Mbps
Windows/Linux
685.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
800 Mbps
Windows/Linux
915.000 ₫
32 GB RAM
16 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1.500.000 ₫

sg flag Cloud VPS Singapore

VPS Singapore có IPv4 tại thủ đô Singapore, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
149.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
150 Mbps
Windows/Linux
189.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
150 Mbps
Windows/Linux
225.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
50 GB SSD
350 Mbps
Windows/Linux
363.000 ₫
4 GB RAM
4 vCPU
50 GB SSD
350 Mbps
Windows/Linux
398.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
90 GB SSD
600 Mbps
Windows/Linux
690.000 ₫
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
600 Mbps
Windows/Linux
777.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
800 Mbps
Windows/Linux
1.375.000 ₫
32 GB RAM
12 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
2.500.000 ₫

ca flag Cloud VPS Canada

VPS Canada có IPv4 tại Canada, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
149.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
189.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
229.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
319.000 ₫
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
579.000 ₫
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
685.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
915.000 ₫
32 GB RAM
16 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1.500.000 ₫

au flag Cloud VPS Australia

VPS Australia có IPv4 tại Australia, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
149.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
189.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
229.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
319.000 ₫
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
579.000 ₫
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
685.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
915.000 ₫
32 GB RAM
12 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
2.500.000 ₫

uk flag Cloud VPS Anh

VPS Anh có IPv4 tại Anh full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
149.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
189.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
229.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
319.000 ₫
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
579.000 ₫
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
685.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
915.000 ₫
32 GB RAM
16 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1.500.000 ₫

fr flag Cloud VPS Pháp

VPS Pháp có IPv4 tại Pháp full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
149.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
189.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
229.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
319.000 ₫
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
579.000 ₫
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
685.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
915.000 ₫
32 GB RAM
16 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1.500.000 ₫

de flag Cloud VPS Đức

VPS Đức có IPv4 tại Đức full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
149.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
189.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
229.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
319.000 ₫
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
579.000 ₫
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
685.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
915.000 ₫
32 GB RAM
16 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1.500.000 ₫

nl flag Cloud VPS Hà Lan

VPS Hà Lan có IPv4 tại Hà Lan full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
149.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
189.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
229.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
319.000 ₫
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
579.000 ₫
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
685.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
915.000 ₫
32 GB RAM
16 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1.500.000 ₫

pl flag Cloud VPS Ba Lan

VPS Ba Lan có IPv4 tại Warsaw full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
25 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
239.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
50 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
477.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
716.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
100 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
954.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
180 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
1.908.000 ₫
12 GB RAM
4 vCPU
260 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
2.862.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
350 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
3.816.000 ₫
24 GB RAM
12 vCPU
500 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
5.724.000 ₫

se flag Cloud VPS Thụy Điển

VPS Thụy Điển có IPv4 tại Stockholm full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
25 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
239.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
50 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
477.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
716.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
100 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
954.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
180 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
1.908.000 ₫
12 GB RAM
4 vCPU
260 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
2.862.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
350 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
3.816.000 ₫
24 GB RAM
12 vCPU
500 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
5.724.000 ₫

es flag Cloud VPS Tây Ban Nha

VPS Tây Ban Nha có IPv4 tại Madrid full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
25 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
239.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
50 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
477.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
716.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
100 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
954.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
180 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
1.908.000 ₫
12 GB RAM
4 vCPU
260 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
2.862.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
350 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
3.816.000 ₫
24 GB RAM
12 vCPU
500 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
5.724.000 ₫

hk flag Cloud VPS HongKong

VPS HongKong có IPv4 tại HongKong, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
195.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
295.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
395.000 ₫

jp flag Cloud VPS Nhật Bản

VPS Nhật Bản có IPv4 tại Tokyo, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
195.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
295.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
395.000 ₫

ph flag Cloud VPS Philippines

VPS Philippines có IPv4 tại thủ đô Manila, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
195.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
295.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
395.000 ₫

id flag Cloud VPS Indonesia

VPS Indonesia có IPv4 tại Indonesia, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
195.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
295.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
395.000 ₫

th flag Cloud VPS Thái Lan

VPS Thái Lan có IPv4 tại Thái Lan, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
195.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
295.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
395.000 ₫

kr flag Cloud VPS Hàn Quốc

VPS Hàn Quốc có IPv4 tại Hàn Quốc, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
195.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
295.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
395.000 ₫

tw flag Cloud VPS Đài Loan

VPS Đài Loan có IPv4 tại Đài Loan full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
195.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
295.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
395.000 ₫

ng flag Cloud VPS Nigeria

VPS Nigeria có IPv4 tại Nigeria full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

in flag Cloud VPS Ấn Độ

VPS Ấn Độ có IPv4 tại Ấn Độ full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
195.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
295.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
395.000 ₫

br flag Cloud VPS Brazil

VPS Brazil có IPv4 tại Brazil full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
195.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
295.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
395.000 ₫

ae flag Cloud VPS Dubai UAE

VPS Dubai UAE có IPv4 tại Dubai full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
195.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
295.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
335.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
30 Mbps
Windows/Linux
395.000 ₫

il flag Cloud VPS Israel

VPS Israel có IPv4 tại Tel Aviv full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
25 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
239.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
50 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
477.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
716.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
100 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
954.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
180 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
1.908.000 ₫
12 GB RAM
4 vCPU
260 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
2.862.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
350 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
3.816.000 ₫
24 GB RAM
12 vCPU
500 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
5.724.000 ₫

cl flag Cloud VPS Chile

VPS Chile có IPv4 tại Santiago full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
25 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
239.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
50 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
477.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
716.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
100 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
954.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
180 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
1.908.000 ₫
12 GB RAM
4 vCPU
260 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
2.862.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
350 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
3.816.000 ₫
24 GB RAM
12 vCPU
500 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
5.724.000 ₫

mx flag Cloud VPS Mexico

VPS Mexico có IPv4 tại Mexico City full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
25 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
239.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
50 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
477.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
716.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
100 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
954.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
180 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
1.908.000 ₫
12 GB RAM
4 vCPU
260 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
2.862.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
350 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
3.816.000 ₫
24 GB RAM
12 vCPU
500 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
5.724.000 ₫

za flag Cloud VPS Nam Phi

VPS Nam Phi có IPv4 tại Johannesburg full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
25 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
239.000 ₫
2 GB RAM
1 vCPU
50 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
477.000 ₫
2 GB RAM
2 vCPU
60 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
716.000 ₫
4 GB RAM
2 vCPU
100 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
954.000 ₫
8 GB RAM
4 vCPU
180 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
1.908.000 ₫
12 GB RAM
4 vCPU
260 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
2.862.000 ₫
16 GB RAM
8 vCPU
350 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
3.816.000 ₫
24 GB RAM
12 vCPU
500 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
5.724.000 ₫