Đăng nhập


Quên mật khẩu?
icon zingserver
  • Đăng nhập
  • Chọn gói dịch vụ
  • Nạp tiền và thanh toán
  • Sử dụng dịch vụ Cloud VPS
Bạn cần giúp đỡ? Liên hệ phòng CSKH:

Cloud VPS Việt Nam

VPS Việt Nam có IPv4 tại Hà Nội,TP Hồ Chí Minh full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 129000 đ
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 179000 đ
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 229000 đ
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 336000 đ
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 375000 đ
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 593000 đ
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 708000 đ
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 1076000 đ
32 GB 16 vCPU 240 GB 1000 Mbps 1890000 đ

Cloud VPS US (Mỹ)

VPS US (Mỹ) có IPv4 tại nhiều bang: New York, Texas, Washington,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 129000 đ
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 159000 đ
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 179000 đ
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 319000 đ
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 363000 đ
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 579000 đ
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 685000 đ
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 915000 đ
32 GB 16 vCPU 240 GB 1000 Mbps 1500000 đ

Cloud VPS Singapore

VPS Singapore có IPv4 tại thủ đô Singapore, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 149000 đ
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 179000 đ
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 225000 đ
4 GB 2 vCPU 50 GB 1000 Mbps 363000 đ
4 GB 4 vCPU 50 GB 1000 Mbps 398000 đ
8 GB 4 vCPU 90 GB 1000 Mbps 690000 đ
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 777000 đ
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 1375000 đ
32 GB 12 vCPU 240 GB 1000 Mbps 2500000 đ

Cloud VPS Châu Âu

VPS Châu Âu có IPv4 tại nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Anh, Nga, Hà Lan,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 129000 đ
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 159000 đ
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 179000 đ
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 319000 đ
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 363000 đ
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 579000 đ
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 685000 đ
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 915000 đ
32 GB 16 vCPU 240 GB 1000 Mbps 1500000 đ

Cloud VPS Canada

VPS Canada có IPv4 tại Canada, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 129000 đ
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 159000 đ
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 179000 đ
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 319000 đ
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 363000 đ
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 579000 đ
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 685000 đ
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 915000 đ

Cloud VPS Australia

VPS Australia có IPv4 tại Australia, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 149000 đ
2 GB 1 vCPU 30 GB 1000 Mbps 179000 đ
2 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 225000 đ
4 GB 2 vCPU 30 GB 1000 Mbps 319000 đ
4 GB 4 vCPU 30 GB 1000 Mbps 363000 đ
8 GB 4 vCPU 60 GB 1000 Mbps 579000 đ
8 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 685000 đ
16 GB 8 vCPU 90 GB 1000 Mbps 915000 đ

Cloud VPS HongKong

VPS HongKong có IPv4 tại HongKong, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 215000 đ
2 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 465000 đ
4 GB 2 vCPU 80 GB 3 Mbps 925000 đ
8 GB 2 vCPU 160 GB 3 Mbps 1065000 đ
8 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 1735000 đ
16 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 2135000 đ

Cloud VPS Nhật Bản

VPS Nhật Bản có IPv4 tại Tokyo, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 215000 đ
2 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 465000 đ
4 GB 2 vCPU 80 GB 3 Mbps 925000 đ
8 GB 2 vCPU 160 GB 3 Mbps 1065000 đ
8 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 1735000 đ
16 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 2135000 đ

Cloud VPS Philippines

VPS Philippines có IPv4 tại thủ đô Manila, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 215000 đ
2 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 465000 đ
4 GB 2 vCPU 80 GB 3 Mbps 925000 đ
8 GB 2 vCPU 160 GB 3 Mbps 1065000 đ
8 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 1735000 đ
16 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 2135000 đ

Cloud VPS Indonesia

VPS Indonesia có IPv4 tại Indonesia, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 215000 đ
2 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 465000 đ
4 GB 2 vCPU 80 GB 100 Mbps 925000 đ
8 GB 2 vCPU 160 GB 3 Mbps 1065000 đ
8 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 1735000 đ
16 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 2135000 đ

Cloud VPS Thái Lan

VPS Thái Lan có IPv4 tại Thái Lan, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 215000 đ
2 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 465000 đ
4 GB 2 vCPU 80 GB 3 Mbps 925000 đ
8 GB 2 vCPU 160 GB 3 Mbps 1065000 đ
8 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 1735000 đ
16 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 2135000 đ

Cloud VPS Hàn Quốc

VPS Hàn Quốc có IPv4 tại Hàn Quốc, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 215000 đ
2 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 465000 đ
4 GB 2 vCPU 80 GB 3 Mbps 925000 đ
8 GB 2 vCPU 160 GB 3 Mbps 1065000 đ
8 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 1735000 đ
16 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 2135000 đ

Cloud VPS Đài Loan

VPS Đài Loan có IPv4 tại Đài Loan full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

RAM vCPU SSD Ether Networks Operating System Giá/tháng
1 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 215000 đ
2 GB 1 vCPU 40 GB 3 Mbps 465000 đ
4 GB 2 vCPU 80 GB 3 Mbps 925000 đ
8 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 1735000 đ
16 GB 4 vCPU 160 GB 3 Mbps 2135000 đ

Cloud VPS Việt Nam

VPS Việt Nam có IPv4 tại Hà Nội,TP Hồ Chí Minh full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
129000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
179000 đ
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
229000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
336000 đ
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
375000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
593000 đ
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
708000 đ
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1076000 đ
32 GB RAM
16 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1890000 đ

Cloud VPS US (Mỹ)

VPS US (Mỹ) có IPv4 tại nhiều bang: New York, Texas, Washington,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
129000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
159000 đ
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
179000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
319000 đ
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
579000 đ
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
685000 đ
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
915000 đ
32 GB RAM
16 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1500000 đ

Cloud VPS Singapore

VPS Singapore có IPv4 tại thủ đô Singapore, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
149000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
179000 đ
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
225000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
50 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363000 đ
4 GB RAM
4 vCPU
50 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
398000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
690000 đ
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
777000 đ
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1375000 đ
32 GB RAM
12 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
2500000 đ

Cloud VPS Châu Âu

VPS Châu Âu có IPv4 tại nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Anh, Nga, Hà Lan,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
129000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
159000 đ
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
179000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
319000 đ
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
579000 đ
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
685000 đ
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
915000 đ
32 GB RAM
16 vCPU
240 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
1500000 đ

Cloud VPS Canada

VPS Canada có IPv4 tại Canada, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
129000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
159000 đ
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
179000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
319000 đ
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
579000 đ
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
685000 đ
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
915000 đ

Cloud VPS Australia

VPS Australia có IPv4 tại Australia, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
149000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
179000 đ
2 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
225000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
319000 đ
4 GB RAM
4 vCPU
30 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
363000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
60 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
579000 đ
8 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
685000 đ
16 GB RAM
8 vCPU
90 GB SSD
1000 Mbps
Windows/Linux
915000 đ

Cloud VPS HongKong

VPS HongKong có IPv4 tại HongKong, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
215000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
465000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
925000 đ
8 GB RAM
2 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1065000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1735000 đ
16 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
2135000 đ

Cloud VPS Nhật Bản

VPS Nhật Bản có IPv4 tại Tokyo, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
215000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
465000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
925000 đ
8 GB RAM
2 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1065000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1735000 đ
16 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
2135000 đ

Cloud VPS Philippines

VPS Philippines có IPv4 tại thủ đô Manila, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
215000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
465000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
925000 đ
8 GB RAM
2 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1065000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1735000 đ
16 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
2135000 đ

Cloud VPS Indonesia

VPS Indonesia có IPv4 tại Indonesia, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
215000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
465000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
100 Mbps
Windows/Linux
925000 đ
8 GB RAM
2 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1065000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1735000 đ
16 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
2135000 đ

Cloud VPS Thái Lan

VPS Thái Lan có IPv4 tại Thái Lan, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
215000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
465000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
925000 đ
8 GB RAM
2 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1065000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1735000 đ
16 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
2135000 đ

Cloud VPS Hàn Quốc

VPS Hàn Quốc có IPv4 tại Hàn Quốc, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
215000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
465000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
925000 đ
8 GB RAM
2 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1065000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1735000 đ
16 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
2135000 đ

Cloud VPS Đài Loan

VPS Đài Loan có IPv4 tại Đài Loan full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.

1 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
215000 đ
2 GB RAM
1 vCPU
40 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
465000 đ
4 GB RAM
2 vCPU
80 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
925000 đ
8 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
1735000 đ
16 GB RAM
4 vCPU
160 GB SSD
3 Mbps
Windows/Linux
2135000 đ